+34 93 715 60 20 unireco@unireco.com

Missió

Procurar l’espai per transportar mercaderies en temps i preu, adequats a les necessitats dels nostres clients, aconseguint la seva satisfacció, fidelitat i confiança mitjançant un servei de qualitat.

Proveir serveis de emmagatzematge i distribució per a tercers.

Visió

Convertir-nos en una empresa transitària reconeguda a Europa i en constant creixement, amb línies regulars de grupatge, amb una decidida vocació de servei als clients i amb capacitat d’oferir oportunitats de consolidació i creixement professional i personal als seus empleats.

Valors

N

Orientació al client

N

Integritat i honestedat

N

Respecte per les persones

N

Treball en grup i diàleg constructiu

N

Compromís amb els resultats

Lluitem per fer bé les coses per a la nostra gent, per als nostres proveïdors i col·laboradors, però sobretot per a els nostres clients.