+34 93 715 60 20 unireco@unireco.com

UNIRECO LOGÍSTICA, S.A. ofereix serveis de transport nacional i internacional de mercaderies per carretera i emmagatzematge de productes. L’empresa pretén donar solucions als problemes logístics dels clients ocupant-se del transport i la logística de forma integral.

D’acord amb aquest objectiu, UNIRECO LOGÍSTICA, S.A. adopta una Política de la Qualitat centrada en el compromís de procurar espai per a transportar mercaderies a nivell nacional i internacional en temps i preu adequats a les necessitats dels nostres clients, aconseguint la seva satisfacció i fidelitat mitjançant un servei de qualitat.

Per aconseguir-ho es considera prioritari:

1. Valor afegit del servei

Els clients d’UNIRECO LOGÍSTICA, S.A es mantenen fidels des de fa anys, gràcies al valor afegit del seu servei, basat en:

 • L’atenció personalitzada als clients.
 • Facilitat en els tràmits, des de la contractació fins a la finalització del servei.
 • Àmplia extensió internacional amb una xarxa de corresponsals capaços de respondre a la demanda del client i a la d’UNIRECO LOGÍSTICA, S.A
 • Tarifes altament competitives.

2. Les persones

Cada empleat d’UNIRECO LOGÍSTICA, S.A, és responsable de la qualitat del seu treball, que comprèn tot el procés logístic. Perquè així sigui, es necessita:

 • L’auto-motivació i actitud de cada persona.
 • El poder de decisió, delegat a cada operador.
 • El gran coneixement del transport terrestre i el seu “saber fer“, o el que és el mateix, la seva aptitud.
 • La flexibilitat , honestedat, transparència i polivalència.

3. Les infraestructures

Les infraestructures han de garantir:

 • La facilitat de contacte client-empresa amb un sistema de comunicació fiable , senzill i robust.
 • Uns recursos informàtics capaços de suportar tots els processos.
 • Els mitjans de transport adequats, segurs i higiènics.
 • Transportistes competents i que compleixin rigorosament la legislació.
 • Els espais i equips de emmagatzematge i de manipulació, que són específics per al producte del client.

A més, UNIRECO LOGÍSTICA, S.A. vetllarà per assegurar el compliment dels requisits legals i reglamentaris i per a la millora contínua de l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat.

La Direcció és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat, comprovant la seva execució mitjançant revisions anuals.

L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració de tot l’equip humà d’UNIRECO LOGÍSTICA, S.A., es per això, que es consideren prioritàries la motivació i formació per a la qualitat.