+34 93 715 60 20 unireco@unireco.com

EMMAGATZEMATGE I DISTRIBUCIÓ

E
Emmagatzematge d’estocs, control i preparació de comandes (palets, embalatges, picking).
E
Nau logística preparada per a qualsevol operació de trànsit i emmagatzematge de mercaderies.
E
Descàrrega i càrrega de mercaderies d’estada curta.
E
Distribució a qualsevol punt d’Espanya amb lliuraments immediats.

Transport Terrestre Nacional

Transport Terrestre Internacional

Transport Aeri

Transport Marítim