+34 93 715 60 20 unireco@unireco.com

TRANSPORT TERRESTRE INTERNACIONAL

Unireco Mapa Transporte Terrestre Internacional
E
Línies regulars de grupatge a les principals destinacions europees amb àmplia xarxa de corresponsals de reconegut prestigi.
E
Gestió dels despatxos de duanes necessaris per als enviaments a països no comunitaris.
E
Transport de tot tipus de mercaderies no peribles, incloses les diferents classes de ADR.
E
Servei Palletways Internacional d’enviament urgent de palets a tota Europa. Més informació a: www.palletways.com/es
E
Export – Import.
E
Gestió de càrregues completes de porta a porta.
E
Transports especials: Enviaments de mercaderies de pesos o mesures superiors a les capacitats estàndard.
E
Servei Express: Possibilitat d’enviaments en vehicles de diferents capacitats, dedicats en exclusiva per a lliuraments molt urgents.

Transport terrestre Nacional

Emmagatzematge i Distribució

Transport Aeri

Transport Marítim